Hodnotící zasedání

18.2.2017 se konalo na hodnotící  zasedání II. župy Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy. Obec Karlín je její součástí , společně jsme  strávili příjemné odpoledne  v restauraci Šatlava na Malé Straně.
Sešli jsme se v hojném počtu a navšítil nás rychtář Veleobce J. Proček .
Po proběhlém zasedání nám hrála k tanci a poslechu hudba.

Hodnotící zasedání

  1. Hodnotící zasedání
    Dne 10.1.2017 jsme se účastnili hodnotícího zasedaní   OB PG Hradčany, které se konalo v restaraci Šatlava Praha Malostranské náměstí.
  2. Hodnotící zasedání
    Dne 14.1.2017 jsme se účastnili dvouch hodnotících zasedání v OB Svojetice, které se konalo v restaraci Na skale  a OB PG Smíchov., které se konalo v restaraci U Sv. Anny.
  3. Hodnotící zasedání
    Dne 12.1.2017 se konalo naše hodnotící zasedání OB Karlín, které se bylo pořádáno  v restaraci U Fišmistrů  Praha 12.

Zájezd Přimda, Tachov, Planá a Mariánské lázně

OB Karlín pořádá ve dnech 10-11.9.2016 zájezd.

Odjezd je v 7,30hod. z Florence od muzea. Navštívíme Přimdu , hrad a poté pujdeme na oběd. Pak se odebereme do Tachova na zámek zde bude i ubytování, večeře a snídaně. Další den navštívíme hornické muzeum v Plané posléze odjedeme do Martiánských lázní kde bude volno dle vlastního výběru.

Orientační časový harmonogram

07.30 – odjezd Praha Florenc
09:30 – příjezd hrad Přimda
10:00 – prohlídka hradu Přimda
12:00 – oběd restaurace Kolovrat Přimda
15:00 – prohlídka zámku Tachov
17:00 – ubytování v Parkhotelu Tachov
18:30 – večeře
19:30 – zábava + hudba
08:00 – snídaně
09:30 – odjezd z Tachova
10:00 – prohlídka Hornického muzea Planá
11:30 – odjezd do Mariánských Lázní
12:00 – prohlídka Mariánských Lázní, individuální oběd
15:00 – odjezd z Mariánských Lázní
18:00 – příjezd Praha

Pozn.: Jednotlivé časy budou upřesňovány dle aktuálních potřeb v průběhu
zájezdu.

Výlet do Benátek nad Jizerou

V sobotu 18.6.2016 jsme se účastnili výletu, který pořádala II. župa do Benátek nad Jizerou.

Dominantou města je renesanční zámek vybudovaný na strmém ostrohu.Jedná se o komplex renesančních a barokních zámeckých budov s počátku 16.století. Stálá expozize je spojena s interaktivním programem a je rozdělena do několika bloků: historie Benátecka, pamětní síně Tychona Brahe, který zde budoval observatoř,. Bedřicha Smetany působil na zámku jako učitel hudby a hudební virtuosové bratři Bendů.V zámeckém parku se nachází sochařská výzdoba Matyaše Brauna. V přízemí zámku je umístěno muzeum hraček. Tato stálá a největší expozice v České republice se těší stále větší oblibě nejen u nás, ale i v cizině. Turisté obdivují vlakové kolejiště, náměstíčko s chodícími figurkami, točící se ruské kolo, domečky pro panenky a spoustu dalšího. Po prohlídce jsme odjeli autobusem do Klíčan do restarace,,U Šediváka“ na výborný oběd . V odpoledních hodinch jsme odjeli domů.

31. května 2016 jsem avštívili divadlo Hybernia, kde jsme shlédli světový muzikál ROMEO A JULIE zážitek byl famozní.
Romeo_a_Julie

Průběh výletu do Klobouk u Slaného

V sobotu ráno 28.5.2016 jsme se sešli na Masarykově nádraží s dobrou náladou a odjeli vlakem v půl osmé. Cesta pěkne ubývala a za necelou hodinu a půl jsme vystupovali v Klobukách u Prahy. Na nádraží na nás čekal průvodce, místní občan pan Procházka, který nám celý den poskytoval zajímané informace s těchto míst. Počasí nám přálo a tak jsme došli procházkou k menhiru. Prošli jsme celou vesnicí a dostali se k místnímu kostelíku. Po jeho prohlídce jsme odešli na místní nádraží a odjeli do města Slaný, kde jsme měli zajištěn oběd.

Polévka byla výborná, řízek přes celý talíř. Po obědě si šli někteří prohlédnout město, jiní odpočívali v příjemném prostředí restaurace ,, Zlatý kapr“ .

V 16.hodin jsme se sešli na nádraží a odjeli do Prahy, kde začalo pršet, ale to už nám nevadilo. Výlet se vydařil ke spokojenosti všech. Fotografie si můžete prohlédnout po kliknutí na menhir.

010_small

Výlet na zámek Benátky nad Jizerou 18.6.2016

Renesanční zámek v Benátkách nad Jizerou vévodí celému městečku. Na zámku pracoval slavný dánský hvězdář Tycho Brahe Prováděl zde různá měření a pozorování, začal zde budovat observatoř, a také se tu setkal s Janem Keplerem, spolupracovníkem i rivalem v oblasti astronomických věd. Vy projdete místy, kde tvořil svá slavná díla a teorie, a najdete zde Tychonem vyměřený Benátecký poledník.
Zajímavostí je výstava předvádějící civilizaci Keltů. Návštěvníci si nejen prohlédnou archeologické nálezy z 6.-1.století před naším letopočtem, ale také se mohou doslova obléknout do oděvu Keltů nebo si vyzkoušet kopí. A to všechno v interiéru rekonstruovaného domu Keltů a dalších prostorách.
Prohlídka vystavených expozic spojenou s interaktivním programem. Můžete si vyzkoušet okovat koně, obléci se do rytířského brnění, vyrazit si keltskou minci duhovku, zatroubit na skutečný kravský roh a spoustu dalších činností, které zaujmou nejen děti, ale i dospělé.
Oběd je zajištěn v restauraci u Šediváka v obci Klíčany
Členové II Župy mají kompletní výlet zdarma, ostatní za příplatek 200,-

Rychtář II. Župy: Vlastimil Paducha
Švandymistr II Župy: Jaromír Sommer

benatky