Zájezd Hronov a Kuks – 9. – 10. září 2017

Program zájezdu:

Sobota 9. 9. 2017

07:15  hodin  –   odjezd (zadní část budovy Městského muzea Na Florenci)
10:00              –  Hronov – prohlídka rodného domku a muzea A. Jiráska.
12:30              –  oběd v Broumově, restaurace U kostela
15:00              –  prohlídka kláštera v Broumově a přilehlých zahrad
17:30              –  ubytování MOTOBYDLO Velký Dřevíč
18:30              –  večeře, zábava při country hudbě

 

Neděle 10. 9.02017

08:00               –  snídaně
10:30               –  prohlídka areálu KUKS, vč. okolí
12:30               –  oběd v hospodě Na Sýpce
16:00               –  odjezd do Prahy

 

Odjezdy z jednotlivých návštěvních míst budou upřesněny na místě.

Májová zábava II. župa

Dne.6 .květana ve 14hod. pořádá II. župa, které jsme součástí májovou zábavu  ta  se koná v salonku  restaurace U Fišmistrů Praha 12 Modřany.

Josefovská zábava se vydařila

V sobotu, i když bylo špatné počasí, sešlo se nás na Josefovském posezení poměrně dost. Hrála nám výborná hudba, všichni se dobře bavili, někteří si i zatancovali.  K veselé náladě přispěla i hra o ceny a rozcházeli jsme se spokojeni do tmavé noci.

Josefovské posezení

Josefovské posezení se bude konat v sobotu 18. března 2017 od 14 hodin v salónku restaurace U Fišmistrů, Praha 12 – Modřany.

 

 

Zveme všechny nové členy a přátele, přijďte nás navštívit.

Hodnotící zasedání

18.2.2017 se konalo na hodnotící  zasedání II. župy Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy. Obec Karlín je její součástí , společně jsme  strávili příjemné odpoledne  v restauraci Šatlava na Malé Straně.
Sešli jsme se v hojném počtu a navšítil nás rychtář Veleobce J. Proček .
Po proběhlém zasedání nám hrála k tanci a poslechu hudba.

Hodnotící zasedání

  1. Hodnotící zasedání
    Dne 10.1.2017 jsme se účastnili hodnotícího zasedaní   OB PG Hradčany, které se konalo v restaraci Šatlava Praha Malostranské náměstí.
  2. Hodnotící zasedání
    Dne 14.1.2017 jsme se účastnili dvouch hodnotících zasedání v OB Svojetice, které se konalo v restaraci Na skale  a OB PG Smíchov., které se konalo v restaraci U Sv. Anny.
  3. Hodnotící zasedání
    Dne 12.1.2017 se konalo naše hodnotící zasedání OB Karlín, které se bylo pořádáno  v restaraci U Fišmistrů  Praha 12.

Zájezd Přimda, Tachov, Planá a Mariánské lázně

OB Karlín pořádá ve dnech 10-11.9.2016 zájezd.

Odjezd je v 7,30hod. z Florence od muzea. Navštívíme Přimdu , hrad a poté pujdeme na oběd. Pak se odebereme do Tachova na zámek zde bude i ubytování, večeře a snídaně. Další den navštívíme hornické muzeum v Plané posléze odjedeme do Martiánských lázní kde bude volno dle vlastního výběru.

Orientační časový harmonogram

07.30 – odjezd Praha Florenc
09:30 – příjezd hrad Přimda
10:00 – prohlídka hradu Přimda
12:00 – oběd restaurace Kolovrat Přimda
15:00 – prohlídka zámku Tachov
17:00 – ubytování v Parkhotelu Tachov
18:30 – večeře
19:30 – zábava + hudba
08:00 – snídaně
09:30 – odjezd z Tachova
10:00 – prohlídka Hornického muzea Planá
11:30 – odjezd do Mariánských Lázní
12:00 – prohlídka Mariánských Lázní, individuální oběd
15:00 – odjezd z Mariánských Lázní
18:00 – příjezd Praha

Pozn.: Jednotlivé časy budou upřesňovány dle aktuálních potřeb v průběhu
zájezdu.