Baráčníci Kněževes – valné volební zasedání

Valné volební zasedání II. župy se konalo 15.2.2020 v Klubu Šatlavě na Malé Straně . Po projednání programu a zvolení nového konšelstva jsme dostali občerstvení po kterém byla volná zábava.

Pozvánka:

Milé tetičky, vážení sousedé a příznivci baráčnické činnosti,

srdečně Vás jménem celého konšelstva zvu na Valné volební zasedání, které se bude konat v sobotu 15.2. L.P. 2020 od 14.00 v KD v Kněževsi.
Všem jménem konšelstva moc děkuji a těším se sobotní setkání.
S přáním pohodových dnů
Luděk Černý
rychtář

Valné volební sezení 9.1.2020

Ve čtvrtek 9.1.2020 proběhlo naše valné volební sezení v salonku u Fišmistrů. Přišli tetičky a sousedé z ostatních obcí, jejich přítomnost nás potěšila. Po zahájení a vzpomínce na zesnulé naše rychtářka uvítala přítomné a hosty. Po zprávách činovníků OB Karlín, župní rychtář soused Hýna převzal právo, provedl volby a slib nových konšelů. Následně rychtářka tetička Gabryšová převzala právo a proběhla zdravice hostů. Po zakončení programu bylo nabídnuto všem přítomným občerstvení a volná zábava.

Vánoční vycházka 28.12.2019

Na vánoční vycházku jsme se domluvili se III. župou. Dne 28.12.2019 ve 13 hodin jsme se sešli u lanovky. Ta nás vyvezla na Petřín. Zde jsme ochutnali vánoční svařáček a vydali se vycházkou na prohlídku betlémů. Některé tetičky sebou nesly vlastní zásoby o které se všemi podělili … K celkové pohodě chyběla , už jen opečená klobása, kterou jsme si po cestě zakoupili u stánku. Příjemné odpoledne jsme zakončili v restauraci na rychtě.

Krojovaný ples 8. 2. 2020

Krojovaný ples , který pořádala II. a III. župa dne 8.2.2020 na rychtě veleobce. Naše pozvání přijalo mnoho baráčníků, kroje měli všichni perfektně připravené a všem to moc slušelo, i sousedům ve svérázech. Ples se vydařil, tombola byla bohatá. K poslechu nám hrál Černý baron.Již teď se těšíme na příští ples.

 

 

Zábava OB Karlín „Rozloučení s rokem“

Zábava OB Karlín „Rozloučení s rokem“ ve stylu dobových klobouků a rukaviček
v restauraci U Fišmistrů dne 7. 12. 2019 od 14:00 hod.

Sešlo se nás tam 38 účastníků. tetičky a sousedé z OB Karlín, III. župy, OB Říčany a příznivci z Komořan a ze Zbraslavi. Skoro všechny tetičky přišly v kloboučcích a jeden soused s kloboučkem a jeden s námořnickou čepicí. Při příchodu jsme přispěli finančním libovolným obnosem na přípinky ve tvaru sněhové vločky s mašličkou červenou, zelenou nebo fialovou a vstupným 40,- Kč.
Místnost jsme vyzdobili nafouklými balónky různé barvy a s různým potiskem. Stoly jsme vánočně ozdobili a připravili na nich pohoštění sladké i slané. Připravili jsme také Hru o ceny, abychom se měli na co těšit. Každý si objednal pití podle libosti a využil i nabídky jídla restaurace.
Rychtářka t. Gabryšová Jana nás všechny hezky přivítala, popřála nám do nového roku hodně zdraví a štěstí, poděkovala hostům za přízeň v r. 2019 a těšíme se, že i v r. 2020 se budeme takhle setkávat. Poté při písničce Vánoce, Vánoce přicházejí … , kterou všichni zazpívali, členové Karlína rozsvítili prskavky a zábava mohla začít. S. Jansa nám vyhrával pomalé i rychlé a veselé písničky promíchané s vánočními, lidovými a populárními melodiemi. Vytancovali jsme se a zazpívali si do sytosti. Zábava plynula až do prodloužené 19:00 hod. Tehdy se již všichni hosté a většina členů obce rozešli s přáním hezkých a příjemných svátků a s přáním dalšího setkání ve zdraví domů.

Zapsala t. Riedlová

Naše účast na VVZ OB Říčany dne 16. 11. 2019

Podpořit zasedání v Říčanech přišli t. Gabryšová Jana, Mokrá Marie, Ptáčková Hana, Hudcová Jana, Riedlová Věra. Dalšími hosty byli s. Paducha, zasloužilý rychtář II. župy jako delegát ze II. župy, t. B. Miková, t. Očenášková, s. Mauder – praporečník z OB Horní Měcholupy s tetičkou.

Měli hezky vyzdobené stoly, připravené koláčky, slané i sladké pečivo.

Zasedání otevřela rychtářka t. Hýnová a podle metodických pokynů se celé volební zasedání odehrávalo. Na závěr dostali hosté slovo ke zdravicím. Zasedání znovu zvolená rychtářka t. Hýnová ukončila v 15:10 hod. Poté přišel harmonikář a hrál lidové i populární melodie, takže jsme si mohli zazpívat nebo jen tak posedět a pohovořit. Dostali jsme pohoštění – párek a čaj nebo kávu zdarma. Líbilo se nám tam i přes velmi malou účast hostů i členů OB Říčany. Mnoho jich totiž bylo omluveno pro nemoc.

Zapsala t. Riedlová