Valné volební sezení

Valné volební zasedání OB Karlín

Dne 20. 1. 2018 se baráčníci OB Karlín sešli v restauraci „U Fišmistrů“ ke svému volebnímu zasedání. Po staročeské poctě chlebem úderem 14:00 hodiny zahájila rychtářka t. Gabryšová Jana poklepem rychtářského práva zasedání. Přivítala hosty, vzpomenuli jsme na ty baráčníky, kteří s námi již nemohou být, a uctili jsme je minutou ticha. Po té nás seznámila s programem našeho zasedání. Své zprávy přednesli postupně všichni činovníci OB Karlín. Dalším důležitým bodem jednání bylo jmenování s. Sommera Jaromíra zasloužilým syndikem OB Karlín, který tuto funkci řádně a zodpovědně vykonával dlouhých 43 let. Velký dík sousede! Po předání rychtářského práva t. Trojanové Jaroslavě, delegátce II. župy, proběhly volby na období 2018 – 2019. Došlo k podstatným změnám v obsazení jednotlivých funkcí, s kterými všichni přítomní jednomyslně souhlasili. Tím, že na začátku zasedání bylo oznámeno, že naše jednání je usnášeníschopné, po složení slibu nově zvolených činovníků se tito mohou dát s chutí do práce.

V následujících zdravicích hostů (zástupců OB Hrnčíře, OB Říčany, OB Letná, OB Hradčany, rychtáře II. župy s. Paduchy Vlastimila, pantatínka Veleobce s. Kocábka Josefa) byla oceněna vysoká úroveň našeho zasedání, zejména přednesených zpráv, a že vše probíhá v souladu s Regulemi českého baráčnictva a Metodických pokynů pro práci na Veleobci, župách a obcích. V přátelské atmosféře vyzdvihovali kvalitu námi pořádaných zájezdů a přáli nám hodně úspěchů v další práci.

Slavnostní zasedání ukončila rychtářka t. Gabryšová trojím poklepem a poté jsme si svorně zazpívali hymnu Baráčník být za hudebního doprovodu s. Jansy „Černí baroni“. Pak přinesla obsluha restaurace občerstvení a my se pak až do večerních hodin dobře bavili.

 

Pantatínek OB Karlín s. F. Riedl

 

Fotografie ke stažení (22 MB).

Zábava loučení s rokem

Sobotní odpoledne jsme se příjmně pobavili, zatančili si,i si zazpívali při muzice. Rozcházeli jsme se s přáním krásných vánoc a všeho nejlepšího do nového roku 2018.Podzimní zábava 14. října 2017

OB Karlín si Vás dovoluje pozvat na Podzimní zábavu, která se bude konat v sobotu 14. října 2017 od 14:00 hodin v salónku restaurace U Fišmistrů v Praze 12 – Modřany.

Připravena je hra o ceny a příjemná hudba k tanci i poslechu „ČERNÍ BARONI“.

Vstupné 30,- Kč

Dvoudenní výlet – Broumovsko, Kuks …

Výlet OB Karlín do severovýchodních Čech

Ve dnech 9. – 10. 9. 2017 uspořádala OB Karlín jako každý rok dvoudenní výlet, letos ale do severovýchodních Čech. V sobotu ráno jsme se sešli na Florenci, kde jsme nastoupili do autobusu a v 7:30 hodin jsme vyjeli směrem na Hradec Králové. Prvním cílem byla v Hronově návštěva rodného domku Aloise Jiráska a Muzeum Aloise Jiráska. Seznámili jsme se s dětskými lety slavného autora, jeho studiemi a i tvorbou, kterou řádnou měrou přispěl k sebuvědomování českého národa.

Pokračovali jsme v cestě do Broumova. Po výborném obědě v restauraci U Kostela jsme se odebrali do kláštera, který od dob Přemysla Otakara II. jako proboštství byl spojen s břevnovským klášterem. Monumentem se stal po přestavbě  v letech 1684 – 94. Se svojí jedinečnou bohatou výzdobou malířskou, sochařskou a štukatérskou je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek našeho baroka. Dojem umocňují krásně upravené zahrady kláštera. Mladý průvodce nás velmi poutavě seznámil s historií kláštera, poukázal na všechny vystavené zajímavé exponáty (mj. na originál Turínského plátna). Vysvětlil nám, proč se také toto plátno prezentuje jako originál. Způsob, jakým se toto plátno reprodukovalo, je světově uznávaná metoda, která řadí tyto reprodukce do kategorie originálu. Knihovna a kostel udělali na nás svojí krásou a uměleckým provedením hluboký dojem. Užaslí účastníci zájezdu se pak občerstvovali na broumovském náměstí.

Z Broumova jsme se přesunuli do Velkého Dřevíče, kde jsme měli v Penzionu MOTOBYDLO zajištěno ubytování s večeří a snídaní. Večeře byla na grilu – kuře, vepřové steaky, klobásy s chlebem, saláty a dalšími přílohami dle chuti. Potom nám celý večer hrála místní country kapela, při níž jsme si zatancovali a zazpívali.

Ráno jsme se probudili do deštivého dne. Náladu nám to nepokazilo. Než jsme dojeli do Kuksu, déšť pomalu ustával, že už jen krápalo. Hospital KUKS byl založen při minerálních pramenech v letech 1695 – 1724 Fr. A. Šporkem, synem generála Šporka, který za vítězství nad Turky dostal od císaře šlechtický titul i bohatství. Postavil zde  bývalý  zaopatřovací ústav pro vysloužilé vojáky a staré lidi z okolí se špitálem a konventem milosrdných bratří. Barokní špitál s lékárnou a kostelem s hrobkou Šporků byl v posledních letech opraven vč. přilehlého okolí. Na výzdobě areálu se podílel slavný sochař Matyáš Bernard Braun. Originály soch ctností a neřestí jsou zcela mimořádné úrovně a činí z Kuksu jedno z nejpozoruhodnějších míst našeho barokního výtvarného umění. Dochoval se i tzv. Betlém – barokní sochy a plastiky vytesané do skal v nedalekém Novém lese u Kuksu. Velmi zajímavou prohlídku umocnilo vystoupení dvou hudebníků v kostele na historické nástroje vč. zpěvu tehdejších písní. Dozvěděli jsme se od nich např., že jeden anglický námořník skládal písně a z 500 písní se hraje dodnes jeho jedna z nejúchvatnějších písní – Už z hor zní zvon.

Chutně jsme poobědvali v přilehlé restauraci Na Sýpce a po volně stráveném popoledni, kdy někteří využili čas k prohlídce špitálské zahrady na pěstování rozmanitého koření, jsme odjeli v pořádku až do Prahy.

Dle ohlasu účastníků, byli hlavně ohromeni a užaslí z návštěvy broumovského kláštera a hospitalu v Kuksu a těší se již na další dvoudenní zájezd OB Karlín v příštím roce.

Za OB Karlín pantatínek F Riedl