Svatební gratulace

Dne 26.5.2018 vstoupili do svazku manželského tetička Kopčová a soused Lambert z OB Karlin. K svatbě moc gratulujeme a ze srdce jim přejeme do společného žití, ať pod nohy se jim sype samé kvítí, a každý krok, který spolu udělají, si pak ještě dlouho užívají.

Baráčnící z OB Karlín.

Fotografie z návštěvy představení Naši furianti

Dne 17.6.2018 jsme navštívili divadlo v Horních Počernicích představení Naši Furianti, kterého se zučastnili pouze Baračníci v krojích.

Drama se odehrává ve vesnici Honice (ve skutečnosti realistické zpodobnění Stroupežnického rodiště Cerhonic) na Písecku v roce 1869. Zápletka je prostá, obecní zastupitelé Honic mají rozhodnout, komu přidělí uvolněné místo ponocného. Na ponocného jsou dva kandidáti, vysloužilý voják Valentin Bláha a krejčí František Fiala. Pro Bláhu hlasuje starosta obce Filip Dubský a pro Fialu první radní Jakub Bušek. Dubský s Buškem jsou furianti, vždy musí prosadit svou vůli a vždy mají pravdu (i když ji nemají), nechtějí si navzájem ustoupit už jen z principu. Spor se vyhrocuje nalezením anonymního dopisu, který vyhrožuje požárem vesnice, pokud nebude zvolen Bláha. Bláha je křivě obviněn za údajné sepsání dopisu a vyhrožování paličstvím, Dubský se Bláhy zastává, Bušek ho naopak obvinil. Švec Habršperk, Bláhův přítel, porovnáním rukopisu odhalí skutečného viníka, respektive je schopen prokázat Bláhovu nevinu. Syn Dubského, Václav, se chce oženit s Verunkou Buškovou. Otcové sňatek nechtějí připustit, vedou hádky o případné věno. V závěru při volbě ponocného se odhalí skutečný autor dopisu, napsala ho Kristýna Fialová, dcera Františka Fialy, protože jí to otec nařídil, aby Bláhu zdiskreditoval; po odhalení lsti se tedy ponocným pochopitelně stává Bláha. Habršperk donutí Buška ke smíru s Dubským, a to pod pohrůžkou, že ho udá za pytláctví. Drama končí svatbou Václava a Verunky.

Fotografie ke stažení (8MB).

Jednodenní zájezd do Jílového

Dne 2.6.2018 se bude konat jednodenní výlet do Jílového u Prahy kde navštívíme hornické muzeum. Sraz účastníku bude u autobusu v ulici Budějovická v 9,30h.

Cílem muzea bylo především oživení zájmu o historii Jílového a jeho zlatých dolů, které v obdobi vrcholného středověku sloužíly jako významný finanční zdroj českého království. Muzeum má tři stále expozice. Expozici těžby a zpracování zlata, historickou expozici Ora et labora zaměřenou na život v benediktinském klášteře na Ostrovĕ u Davle a expozici trampingu, nejstarší expozici u nás .

Návštěva regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Dne 2. 6. 2018 baráčníci z Karlína navštívili v rámci jednodenního výletu Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Za krásného sobotního slunečného rána jsme se sešli na stanici autobusové linky č. 332 v ul. Budějovická, odkud jsme pohodlně odjeli na náměstí v Jílovém u Prahy. Po provedení nezbytného vyfotografování účastníků výletu, pro potřebu zadokumentování této akce do kroniky, jsme se přesunuli do budovy muzea.

Po zakoupení vstupenky se nás ujala pracovnice muzea, která nám velmi poutavou formou přiblížila historii těžby zlata v lokalitě Jílové u Prahy a vliv 2. nejstaršího kláštera v Čechách v Davli na celý region. Při prohlídce nás upozorňovala na jednotlivé zajímavosti vystavených exponátů. Získali jsme přehled o těžbě zlata na našem území, ve kterých lokalitách se zlato těžilo a kolik tam čistého zlata bylo vytěženo. Z 11 tun převážně 24 karátového zlata vytěženého v Jílovém u Prahy byla financována mj. stavba Karlštejna, Hradčan, Starého města Pražského atd. K muzeu přiléhá krásně upravená zahrada, kde si lze vyzkoušet získávání zlata ze zlatonosného písku. Po prohlídce muzea jsme zašli do restaurace U Dušků, kde jsme měli zajištěn oběd. Po odpoledním poobědním posezení při kávě, zmrzlinových pohárech a jiných dobrých nápojů jsme se vrátili opět autobusem do Prahy.

Účastníci zájezdu kladně hodnotili fakt, že se touto formou blíže seznámili s těžbou zlata v Čechách a zejména v lokalitě Jílové u Prahy a s významem a vlivem Ostrovského kláštera v Davli na soutoku Vltavy a Sázavy na rozvoj celého regionu. Doporučujeme i ostatním obcím a i jednotlivým baráčníkům navštívit Jílové Prahy. Určitě nebudou zklamáni.

Pantatínek OB Karlín s. F. Riedl

Fotografie (23 MB).

Pozvánka

Všechny srdečně zveme na Josefskou zábavu dne 17.3.2018 od 14,00 hodin do restaurace u Fišmistrů Modřany.
Na všechny se těšíme , přijďte s námi strávit příjemné odpoledne OB Karlín.

Valné volební sezení

Valné volební zasedání OB Karlín

Dne 20. 1. 2018 se baráčníci OB Karlín sešli v restauraci „U Fišmistrů“ ke svému volebnímu zasedání. Po staročeské poctě chlebem úderem 14:00 hodiny zahájila rychtářka t. Gabryšová Jana poklepem rychtářského práva zasedání. Přivítala hosty, vzpomenuli jsme na ty baráčníky, kteří s námi již nemohou být, a uctili jsme je minutou ticha. Po té nás seznámila s programem našeho zasedání. Své zprávy přednesli postupně všichni činovníci OB Karlín. Dalším důležitým bodem jednání bylo jmenování s. Sommera Jaromíra zasloužilým syndikem OB Karlín, který tuto funkci řádně a zodpovědně vykonával dlouhých 43 let. Velký dík sousede! Po předání rychtářského práva t. Trojanové Jaroslavě, delegátce II. župy, proběhly volby na období 2018 – 2019. Došlo k podstatným změnám v obsazení jednotlivých funkcí, s kterými všichni přítomní jednomyslně souhlasili. Tím, že na začátku zasedání bylo oznámeno, že naše jednání je usnášeníschopné, po složení slibu nově zvolených činovníků se tito mohou dát s chutí do práce.

V následujících zdravicích hostů (zástupců OB Hrnčíře, OB Říčany, OB Letná, OB Hradčany, rychtáře II. župy s. Paduchy Vlastimila, pantatínka Veleobce s. Kocábka Josefa) byla oceněna vysoká úroveň našeho zasedání, zejména přednesených zpráv, a že vše probíhá v souladu s Regulemi českého baráčnictva a Metodických pokynů pro práci na Veleobci, župách a obcích. V přátelské atmosféře vyzdvihovali kvalitu námi pořádaných zájezdů a přáli nám hodně úspěchů v další práci.

Slavnostní zasedání ukončila rychtářka t. Gabryšová trojím poklepem a poté jsme si svorně zazpívali hymnu Baráčník být za hudebního doprovodu s. Jansy „Černí baroni“. Pak přinesla obsluha restaurace občerstvení a my se pak až do večerních hodin dobře bavili.

 

Pantatínek OB Karlín s. F. Riedl

 

Fotografie ke stažení (22 MB).

Zábava loučení s rokem

Sobotní odpoledne jsme se příjmně pobavili, zatančili si,i si zazpívali při muzice. Rozcházeli jsme se s přáním krásných vánoc a všeho nejlepšího do nového roku 2018.