Valné volební sezení 9.1.2020

Ve čtvrtek 9.1.2020 proběhlo naše valné volební sezení v salonku u Fišmistrů. Přišli tetičky a sousedé z ostatních obcí, jejich přítomnost nás potěšila. Po zahájení a vzpomínce na zesnulé naše rychtářka uvítala přítomné a hosty. Po zprávách činovníků OB Karlín, župní rychtář soused Hýna převzal právo, provedl volby a slib nových konšelů. Následně rychtářka tetička Gabryšová převzala právo a proběhla zdravice hostů. Po zakončení programu bylo nabídnuto všem přítomným občerstvení a volná zábava.