Zábava OB Karlín „Rozloučení s rokem“

Zábava OB Karlín „Rozloučení s rokem“ ve stylu dobových klobouků a rukaviček
v restauraci U Fišmistrů dne 7. 12. 2019 od 14:00 hod.

Sešlo se nás tam 38 účastníků. tetičky a sousedé z OB Karlín, III. župy, OB Říčany a příznivci z Komořan a ze Zbraslavi. Skoro všechny tetičky přišly v kloboučcích a jeden soused s kloboučkem a jeden s námořnickou čepicí. Při příchodu jsme přispěli finančním libovolným obnosem na přípinky ve tvaru sněhové vločky s mašličkou červenou, zelenou nebo fialovou a vstupným 40,- Kč.
Místnost jsme vyzdobili nafouklými balónky různé barvy a s různým potiskem. Stoly jsme vánočně ozdobili a připravili na nich pohoštění sladké i slané. Připravili jsme také Hru o ceny, abychom se měli na co těšit. Každý si objednal pití podle libosti a využil i nabídky jídla restaurace.
Rychtářka t. Gabryšová Jana nás všechny hezky přivítala, popřála nám do nového roku hodně zdraví a štěstí, poděkovala hostům za přízeň v r. 2019 a těšíme se, že i v r. 2020 se budeme takhle setkávat. Poté při písničce Vánoce, Vánoce přicházejí … , kterou všichni zazpívali, členové Karlína rozsvítili prskavky a zábava mohla začít. S. Jansa nám vyhrával pomalé i rychlé a veselé písničky promíchané s vánočními, lidovými a populárními melodiemi. Vytancovali jsme se a zazpívali si do sytosti. Zábava plynula až do prodloužené 19:00 hod. Tehdy se již všichni hosté a většina členů obce rozešli s přáním hezkých a příjemných svátků a s přáním dalšího setkání ve zdraví domů.

Zapsala t. Riedlová