Naše účast na VVZ OB Říčany dne 16. 11. 2019

Podpořit zasedání v Říčanech přišli t. Gabryšová Jana, Mokrá Marie, Ptáčková Hana, Hudcová Jana, Riedlová Věra. Dalšími hosty byli s. Paducha, zasloužilý rychtář II. župy jako delegát ze II. župy, t. B. Miková, t. Očenášková, s. Mauder – praporečník z OB Horní Měcholupy s tetičkou.

Měli hezky vyzdobené stoly, připravené koláčky, slané i sladké pečivo.

Zasedání otevřela rychtářka t. Hýnová a podle metodických pokynů se celé volební zasedání odehrávalo. Na závěr dostali hosté slovo ke zdravicím. Zasedání znovu zvolená rychtářka t. Hýnová ukončila v 15:10 hod. Poté přišel harmonikář a hrál lidové i populární melodie, takže jsme si mohli zazpívat nebo jen tak posedět a pohovořit. Dostali jsme pohoštění – párek a čaj nebo kávu zdarma. Líbilo se nám tam i přes velmi malou účast hostů i členů OB Říčany. Mnoho jich totiž bylo omluveno pro nemoc.

Zapsala t. Riedlová