Zájezd 21.9. – 22.9. – Jižní Čechy

Fotografie ze zájezdu ke stažení.

Pod monumentem Jana Žižky

OB Karlín na výletě v Pošumaví

Na dny 21. – 22. 9. 2019 OB Karlín, jako každoročně, připravila zájezd, letos do jihočeského Pošumaví. Za krásného slunečného počasí jsme vyrazili v 07:45 hodin z Prahy směrem na Písek.
První zastávka byla v Putimi. Zde jsme si prohlédli objekt „Četnické stanice“, kde byl nafilmován „Dobrý voják Švejk“. U mostu přes řeku Blanici stojí povedená bronzová socha Švejka. Všichni účastníci zájezdu se v různých skupinkách s ní rádi vyfotili. Po přesunu do Sudoměře jsme si prohlédli monumentální sochu Jana Žižky, stojící na místě, kde husité rozdrtili německé rytíře. Jan Žižka mistrně využil terén s rybníčky a s daleko menším počtem svých bojovníků dosáhl skvělého slavného vítězství. V obci jsme pak velmi chutně poobědvali v Hostinci u Jana Žižky.
Další zastávka byla ve Vodňanech. Nejdříve jsme navštívili historický Mostecký mlýn. Majitel, který tento mlýn zdědil po svých předcích, ho musel z podstatné části obnovit. Chtěl, aby byl znovu provozuschopný. Provedl nás až do třetího podlaží. Velmi poutavě nám popsal dřívější chod práce ve mlýně a zodpověděl všechny naše dotazy. Ve Vodňanech jsme ještě navštívili „Rybářské muzeum“ nacházející se ve Střední odborné rybářské škole. Prováděl nás sám ředitel školy a velmi zajímavou expozici o rybářství v Čechách doprovodil poutavým komentářem. Kromě vycpaných exponátů jsme mohli pozorovat v akváriích i živé sladkovodní i roztodivné mořské ryby.
Ubytování jsme zajistili v „Penzionu Volyňka“ ve Vimperku. Po chutné večeři následovala volná zábava a tanec při hudbě souseda Jansy (Černí baroni), který souhlasil s produkcí a stal se tak účastníkem zájezdu. Večer zpestřily svým kolektivním vystoupením tetičky z Karlína. Po „Švédské snídani“ jsme v 08:30 hodin vyrazili opět za krásného počasí směrem na Husinec. V Husinci jsme navštívili památník Mistra Jana Husa. Jeho rodný dům je dnes krásně opraven a vystavené expozice vypovídají o jeho životních osudech a o úloze a významu pro české dějiny.
Z Husince jsme přes přehradu na řece Blanici pokračovali do Prachatic. Město vzniklo na počátku 14. století, v době, kdy nedaleká trhová osada přestala vyhovovat požadavkům na důležité středisko obchodu se solí. Nově založené město je situováno v kotlině pěti kopců, kudy vedla tzv. Zlatá stezka, spojující především Čechy s bavorským Pasovem. Dodnes se neví, proč zde končila. Prachatice tak získaly monopol na obchod se solí, která po této cestě do Čech proudila a v r. 1323 jim byla udělena Janem Lucemburským městská práva. Po této stezce však do Čech přiváželi obchodníci i jiné důležité plodiny a zboží. Do města jsme vstoupili dvojdílnou Píseckou branou a krátkou uličkou okolo kostela sv. Jakuba Většího jsme přišli na Velké náměstí. Náměstí je lemované krásnými renesančními domy zdobenými nádhernými ornamenty, jako Sytrův dům, Knížecí dům, Nová radnice, Stará radnice a Rumpálův dům. V Sytrově domě se nachází muzeum, v němž je poukázáno na význam Zlaté stezky pro region, a to s pomocí figur lidí dobově oblečených s nástroji, koňů s káděmi soli, vždy jedna na každé straně koně, povozů se zvířaty a také pomocí krátkého filmu. Díky Zlaté stezce se Prachatice staly významným a bohatým městem Českého království. Po společné návštěvě muzea byla individuální prohlídka dalších historických objektů jako parkán, hradby s válcovitými baštami, budova kláštera Boromejského, Husův dům, Muzeum krajek a oběd v místních restauracích.
Z Prachatic jsme se přesunuli k zámku Kratochvíle. Krásný areál zámku s vodním příkopem, ve kterém žijí labutě a krásnou zahradou s pávy černými i bílými okouzlil všechny účastníky zájezdu. Poutavý výklad průvodců nás seznámil s historií zámku. Jeho název vypovídá, k jakému účelu měl sloužit, když započali
s jeho náročnou výstavbou v bažinaté krajině na dřevěných kůlech. Poutavý výklad se týkal i rodu Rožmberků, jenž se dlouhá staletí staral o rozvoj a údržbu areálu.
Zpáteční cesta díky našemu dlouholetému řidiči Fandovi Novotnému uběhla, přestože jsme museli jet kus cesty v koloně. Do Prahy jsme bezpečně dorazili po 19:00 hodině.
Dle prvních ohlasů účastníků se zájezd líbil, počasí přálo a tak jsme si pobyt v jihočeském Pošumaví užili. Je nám líto, že někteří před odjezdem onemocněli a nemohli s námi jet a mohou litovat Ti, co krátce před odjezdem odřekli účast. Věříme, že se nám příští rok podaří opětovně připravit a zorganizovat dvoudenní zájezd zase někam do jiného koutu naší krásné vlasti.
Za OB Karlín pantatínek s. F. Riedl