Valné hodnotící zasedání XXIV. župy

Valné hodnotící zasedání jak jistě víte, je 21. 2. 2019 od 17 oo hod. Protože datum se blíží, jen připomínám. Všichni se těšíme na Vaši účast u nás. Občerstvení zajištěno. Přijďte prosím včas a v hojném počtu. Pozdrav posílá syndik František Čouka.