Zájezd OB Karlín do východních Čech

Č A S O V Ý    R O Z V R H

Odjezd 22. 9. 2018 od Muzea Hl. m. Prahy v 07:30 hod.
Holice – prohlídka Afrického muzea v 10:15 hod.
Motorest Ostřetín – oběd ve 12:00 – 13:30 hod.
Litomyšl – prohlídka zámku ve 14:30 – 15:45 hod.
Litomyšl – prohlídka Smetanova rodného domu v 16:00 – 16:30 hod.
Choceň – ubytování v hotelu PELINY + penzion od 17:30 hod.

  • večeře v 19:00, posezení s hudbou od 20:00 hod.
  • snídaně od 08:00
  • odjezd 09:15

Luže – prohlídka chrámu Panny Marie v Chlumku v 10:30 – 11:30 hod.
Slatiňany – Restaurace U Zámku – oběd ve 12:15 – 13:45 hod.
Chrudim – prohlídka Mydlářova domu ve 14:30 – 15:30 hod.
Odjezd do Prahy v 16:00 hod.
Příjezd do Prahy v 18:00 hod.

V letošním roce se baráčníci OB Karlín rozhodli v rámci tradičního dvoudenního zájezdu navštívit památky ve východních Čechách, a to konkrétně Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích, zámek v Litomyšli, rodný byt Bedřicha Smetany v Litomyšli, Choceň, poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži a Mydlářovský dům, ve kterém je umístěno muzeum loutkářských kultur, v Chrudimi.

V sobotu 22. 9. 2018 jsme za jasného, ale oproti předchozím dnům chladivějšího počasí odjeli z Prahy Karlína do Holic. V novém Africkém muzeu nás přivítala průvodkyně, která podrobně vyprávěla o životě cestovatele Dr. E. Holuba (7. 10. 1847 – 21. 2. 1902). Už jako klučík se rozhodl pro cestování po Africe inspirovaný čtením cestopisů Livingstona. Po promoci na Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze se vydal na první výpravu, kdy třikrát provedl výzkumnou výpravu do vnitrozemí z Kapského města a provozoval zde lékařskou praxi. Do Holic se vrátil s rozsáhlým souborem přírodovědných a etnografických sbírek. Druhou výpravu absolvoval s manželkou a se 6 pečlivě vybranými průvodci. Za svůj život pak absolvoval mnoho přednášek v Čechách, Evropě a v USA a vystavoval sbírky. Poté jsme zhlédli krátký naučný film o méně známých faktech z jeho života a z cest po Africe. Prohlédli jsme si bohatou sbírku osobních věcí Dr. E. Holuba, se kterými cestoval po Africe, ukázky vycpané zvěře, nástrojů a způsobů života domorodců. Uvádíme jen zlomek z toho, co v životě vykonal a jak se zasloužil o zvednutí povědomí o českém národu ve světě. Jeho sbírky skončily v různých muzeích Čech a Slovenska ale i Evropy. To co jsme zhlédli, dává tušit, jak velké a zajímavé to musely být sbírky, které s sebou přivezl. Na jeho památku umístili na rodný domek v r. 1909 pamětní desku a v r. 1949 odhalili na náměstí jeho sochu.

V muzeu se lze seznámit i s dalšími našimi cestovateli po africkém kontinentu, např. s Bedřichem Machulkou (1875 – 1954) a zejména s Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou.

Po výborném obědě v motelu Haná v Ostřetíně jsme pokračovali do Litomyšle. Na náměstí jsme viděli krásné měšťanské renesanční a barokní domy s podloubími a průběh místního jarmarku. Velkou zajímavostí zámku je vnitřní dřevěné divadlo z r. 1795. Seznámili jsme se s historií Litomyšle (založení r. 1260 původního slavníkovského hradu z 10. století) a zámku stavěného od r. 1567 Vratislavem z Pernštejna. Vedle nejslavnějšího rodáka Litomyšle B. Smetany se zde narodili malíř Julius Mařák, Zdeněk Nejedlý a působili osobnosti české kultury a obrození jako A. Jirásek (Filosofská historie), B. Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová, Tereza Nováková. V současnosti je nejznámějším rodákem Litomyšle sochař Olbram Zoubek, jehož sochy zdobí jezírko v parku vedle zámku.

Z ochozu v zámku je krásný pohled na vnitřní arkády a malbu na vnitřním průčelí zámku se slunečními hodinami. Tam se dostaneme po prohlídce zámku, vyjdeme-li po schodech pro koně. V zámeckém divadle hrála výhradně rodina majitele zámku. Jedinečnou zvláštností je dřevěné soukolí pod pódiem, které bylo ručně a v kleče, větší prostor tam není, uváděno do pohybu. Měnily se jím kulisy. V hledišti seděli měšťané podle zasedacího pořádku, po stranách seděli pod balkónem kominíci s vaky vody (pro případ hašení vzniklého požáru od svíček, kterými se svítilo), u východu pod balkónem seděli sloužící. Na balkóně seděli členi šlechtické rodiny, kam si odskakovali, než na ně přišla řada v divadelním výstupu. Po obvodu zámku je psaníčková výzdoba a každé je jedinečné svým vzorem. Na rekonstrukci psaníček se podílela skupina umělců v čele s O. Zoubkem.

Přešli jsme prostor před zámkem a ocitli jsme se před zámeckým pivovarem. V jeho prostorách byl byt sládka, jímž byl tatínek Bedřicha Smetany. Zde se tedy B. Smetana narodil v 2. 3. 1824. Průvodkyně nás krásnými slovy provedla dětstvím (pro zajímavost – svoji první skladbu složil v 6 letech), studiemi a dalším působením a tvorbou našeho nejslavnějšího a nejnárodnějšího hudebního skladatele B. Smetany. Její poutavý podrobný výklad v nás zanechal hluboký dojem zejména s osudem B. Smetany ke sklonku života, kdy ohluchl, a přesto zkomponoval cyklus symfonických básní Má vlast. Zemřel 12. 5. 1884.

Po přesunu do Chocně jsme se ubytovali v hotelu PELINY, se kterým už máme z minulých zájezdů dobré zkušenosti. Po dobré večeři nám k tanci a poslechu hrála hudební skupina p. Kazdy z Litomyšle. Večer zpestřily svým vystoupením tetičky z Karlína převlečené za aktivní uklízečky v důchodovém věku, které uklízely, čistily a vymetaly všechno, co jim přišlo pod ruku, koště či hadr. Při dobrém moku se někteří krásně bavili ještě po půlnoci.

Ráno po pestré snídani jsme si prohlédli Choceň, včetně Baráčnické rychty choceňských baráčníků, byť jen z venčí a přes okna jsme nahlédli do sálu.

V dopoledních hodinách jsme se přesunuli (z důvodu osobního problému jednoho účastníka zájezdu) s malým zpožděním do městečka Luže. Tady nás čekala prohlídka barokního poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Postavili ho naši předci v letech 1690 – 1696. S jeho podrobnou historií nás seznámil místní kostelník p. Jirásek. V letech 2009 – 2014 byla provedena oprava fasády, průčelí a věží a taktéž oprava interiéru. Avšak práce se dokončovali ještě v r. 2017. Pro zajímavost: dostali dotaci z EHP a Norských fondů, ale za předpokladu, že 15 % rozpočtových nákladů si farnost uhradí sama. Tuto částku se podařilo zajistit s přispěním Římskokatolické farnosti Luže, jejích farníků, starosty města Luže a hypotékou na chrám. Tu se jim daří splácet řádně a včas díky milodarům návštěvníků, farníků, Biskupství královéhradeckého, Pardubického kraje, města Luže a Římskokatolické farnosti Sedlec. OB Karlín a jednotliví účastníci zájezdu rovněž významně finančně přispěli na splátky hypotéky na rekonstrukci chrámu. Po mnoha letech oprav se chrám zaskvěl v celé své nádheře. Dle slov kostelníka p. Jiráska je nyní chrám nejen perlou východních Čech, ale i celé střední Evropy. Svědčí o tom i návštěvy nejen Evropanů, ale i cizinců z východní Asie a Ameriky. Přestože chrámu v minulosti blesk zapálil střechu, podařilo se za osobních obětí našich předků vnitřek zachránit. Je to nádherné a čisté baroko, které nám závidí všichni cizinci, kteří se přijedou podívat. Někteří chodí po chrámu bosí z úcty k věřícím, kteří za ty věky tudy prošli.

I kamenná, ručně tesaná, podlaha zůstala původní. Lavice jsou poznamenané ohněm, ale jsou také původní, zdobně vyřezávané. Všechnu řezbářskou práci v chrámu zvládl řezbář Jiří František Pacák, řezbář z Luže. No nádhera!

Po obědě ve Slatiňanech v restauraci U zámku jsme navštívili poslední cíl naší cesty – Mydlářovský dům v Chrudimi – renesanční perla města. Mydlářovský se jmenuje proto, že tam žil a vyráběl mýdlo mydlář. Tam je nyní umístěno muzeum loutek a marionet z různých loutkářských kultur. Mohli jsme se seznámit s historií českého loutkářství, nedávno zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Viděli jsme loutky z Orientu, pravlasti loutek a loutkářství a také loutky z Afriky. Po prohlídce pohádkových marionet a po posezení v blízké příjemné kavárničce jsme v 16:00 hodin rádi nasedli do autobusu. Odpoledne se zatáhlo, a jak sílil vítr, sílil i déšť. Odjeli jsme směrem na Prahu, kam nás bezpečně dopravil náš dlouholetý řidič Fanda Novotný.

Dle prvních ohlasů se zájezd moc líbil a jeho účastníci se již těší na další v příštím roce. Nedivte se proto, že náš příspěvek je tak obsáhlý, bylo prostě o čem psát.

Když to vyjde, tak v r. 2019 na dvoudenním zájezdu opět NASHLEDANOU!

Za OB Karlín pantatínek František Riedl
kronikářka Věra Riedlová

Fotografie ke stažení. (20 MB)