Vlastenecko-dobročiná obec baračníků v Říčanech

Vlastenecko-dobročiná obec baračníků v Říčanech pořádala 13.10.2018 podzimní zábavuna kterou jsem byli pozváni. Zábava se nesla v duchu veselosti.