Jednodenní zájezd do Jílového

Dne 2.6.2018 se bude konat jednodenní výlet do Jílového u Prahy kde navštívíme hornické muzeum. Sraz účastníku bude u autobusu v ulici Budějovická v 9,30h.

Cílem muzea bylo především oživení zájmu o historii Jílového a jeho zlatých dolů, které v obdobi vrcholného středověku sloužíly jako významný finanční zdroj českého království. Muzeum má tři stále expozice. Expozici těžby a zpracování zlata, historickou expozici Ora et labora zaměřenou na život v benediktinském klášteře na Ostrovĕ u Davle a expozici trampingu, nejstarší expozici u nás .

Návštěva regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Dne 2. 6. 2018 baráčníci z Karlína navštívili v rámci jednodenního výletu Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Za krásného sobotního slunečného rána jsme se sešli na stanici autobusové linky č. 332 v ul. Budějovická, odkud jsme pohodlně odjeli na náměstí v Jílovém u Prahy. Po provedení nezbytného vyfotografování účastníků výletu, pro potřebu zadokumentování této akce do kroniky, jsme se přesunuli do budovy muzea.

Po zakoupení vstupenky se nás ujala pracovnice muzea, která nám velmi poutavou formou přiblížila historii těžby zlata v lokalitě Jílové u Prahy a vliv 2. nejstaršího kláštera v Čechách v Davli na celý region. Při prohlídce nás upozorňovala na jednotlivé zajímavosti vystavených exponátů. Získali jsme přehled o těžbě zlata na našem území, ve kterých lokalitách se zlato těžilo a kolik tam čistého zlata bylo vytěženo. Z 11 tun převážně 24 karátového zlata vytěženého v Jílovém u Prahy byla financována mj. stavba Karlštejna, Hradčan, Starého města Pražského atd. K muzeu přiléhá krásně upravená zahrada, kde si lze vyzkoušet získávání zlata ze zlatonosného písku. Po prohlídce muzea jsme zašli do restaurace U Dušků, kde jsme měli zajištěn oběd. Po odpoledním poobědním posezení při kávě, zmrzlinových pohárech a jiných dobrých nápojů jsme se vrátili opět autobusem do Prahy.

Účastníci zájezdu kladně hodnotili fakt, že se touto formou blíže seznámili s těžbou zlata v Čechách a zejména v lokalitě Jílové u Prahy a s významem a vlivem Ostrovského kláštera v Davli na soutoku Vltavy a Sázavy na rozvoj celého regionu. Doporučujeme i ostatním obcím a i jednotlivým baráčníkům navštívit Jílové Prahy. Určitě nebudou zklamáni.

Pantatínek OB Karlín s. F. Riedl

Fotografie (23 MB).