Úvod

Po dobu oprav Všebaračnické rychty
bude veškerý náš program na nové adrese
v restaraci  U Fišmistrů,
Praha 12- Modřany, ul. Dolnocholupická
TRAM 17-zastávka Čechova čtvrť
Cesta od tramvaje k Fišmistrům.

Obec Karlín Byla založena ve Starokarlínské pivnici „U bryndala Josífka“ 6.12.1931.
Zde po vzoru již jiných Baráčnických obcí byla ustanovena pod tehdejším rychtářem J.Dvořákem Baráčnická obec Jana Žižky z Trocnova v Karlíně.zizka
Zakládajících členů bylo 33 z toho 16 tetiček a 17 sousedů
Tato obec rychle zkvétala, vyvíjela hlavně vlastenecko kulturní činnost a i přes velké politické potíže nezanikla. členové obce odpracovali i mnoho brigádnických hodin pro zvelebení druhou světovou válkou zničených objektů, čímž si zasloužili i velký obdiv, úctu a díky svých karlínských spoluobčanů.

40 let trvání obce pod vedením rychtáře Podholi získala obec pro svá sedění, taneční i mikulášské zábavy prostory v Závodním klubu Tesly Karlín. Po prodeji tohoto národního podniku zahraničním investorům domluvila obec možnost schůzek pro svou činnost v salonku restaurace Hamburk v Karlíně. Po Karlínské potopě bylo požádáno o možnost scházení se v jednací síni Všebaráčnické rychty na Malé straně a využití velkého sálu tamtéž pro kulturní akce, kde se obec schází do dnes.

OB Karlín – jedna z obcí II Župy Jiřího z Poděbrad, má svá pravidelná sedění každý druhý čtvrtek v měsíci, krom dvou měsíčních letních prázdnin.

Valné sedění vždy druhý čtvrtek v měsíci lednu, volební sedění každý druhý rok v měsíci lednu. Obecní sedění se koná v zasedací síni Všebaráčnické rychty v Praze 1, Tržiště 23.